Onderzoek: Nieuwsbetrokkenheid op Facebook bedreigd?

Eerder dit jaar kondigde Mark Zuckerberg aan dat de Facebook-newsfeed meer nadruk zou leggen op sociale relaties en minder op nieuws.

Op basis van 356.188 Facebook posts van 59 Nederlandse nieuwstitels, analyseer ik hoeveel likes (vind-ik-leuks) deze berichten op Facebook hebben gehad en hoe het aantal likes in de loop van de tijd is veranderd. Daarvoor kijk ik naar het aantal likes voor elke post gedurende een periode van de eerste 16 weken van 2018. Het is niet geheel duidelijk wanneer precies het nieuwe algoritme actief werd, maar het moet aldus Mark moet het ergens na 12 januari 2018 zijn.

In plaats van het gemiddelde aantal vind-ik-leuks voor berichten, vergelijk ik het mediane aantal likes voor elke week gedurende de periode van 16 weken. Ik geef de voorkeur aan de mediaan boven het gemiddelde aantal likes, omdat de verdeling van vind-ik-leuks extreem scheef is: een paar Facebook berichten ontvangen extreem veel likes terwijl de overgrote meerderheid van Facebook berichten slechts een paar vind-ik-leuks krijgt (zie bijvoorbeeld De Echo van Nederland). De mediaan is een betere maatstaf voor de meting van de centrale tendens, omdat het ongevoelig is voor extreme waarden. Ik heb de data aggregeerd per week om intra-wekelijkse fluctuaties (zoals weekends versus weekdagen) te elimineren.

Als we het eerste figuur bekijken, zien we dat het wekelijkse aantal berichten op Facebook vrij constant is gedurende de periode van 16 weken van 2018.

f1nl

In de tweede grafiek (hieronder) fluctueert het mediane aantal likes sterk. We zien met name een daling in week 9 in 2018. Zou dit het resultaat kunnen zijn van het nieuwe nieuwsfeed algoritme? Het lijkt erop, maar de daling is niet consistent. Zeker in de laatste week zien we weer een kleine stijging t.o.v. de week daarvoor.

f3nl

Voor een gedetailleerdere weergave heb ik dezelfde grafiek voor verschillende typen nieuwsorganisaties opgesteld (zie hieronder). Hoewel alle typen platforms ook online zijn, verschillen ze waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. ZO onderscheid ik dagbladen, televisie, RTV (meestal radiostations en regionale en lokale omroepen) en online-only platforms. In de grafiek hieronder zien we dat kranten de meeste berichten op Facebook publiceren, simpelweg omdat er veel krantenplatforms zijn. Radio-, tv- en online-platformen publiceren ongeveer hetzelfde aantal berichten. Over het algemeen ziet het aantal gepubliceerde posts op Facebook voor alle typen platforms er constant uit.

f4nl

Als we naar het aantal likes voor Facebook-posts voor elk type platform kijken, zien we dat TV-nieuws posts op Facebook de meeste likes krijgen, terwijl de andere platforms aanzienlijk minder likes voor hun posts ontvangen. Wat de variatie in deze 16 weken betreft, zien we dat TV-nieuws- en actualiteitenprogramma’s de sterkste daling laat zien. De online-only en RTV-platforms tonen ook een lichte daling zien, terwijl het aantal likes voor dagbladen in de loop van 16 weken redelijk constant blijft. Ook in deze grafiek blijkt het aantal likes in week 9 af te nemen. Aan het einde van week 16, lijkt er enig herstel te zijn. Maar of deze lichte toename blijvend is, zal de toekomst moeten uitwijzen.

f6nl

Kortom, als ik zou moeten raden wanneer het newsfeed algoritme van Facebook is ingevoerd, dan gok ik week 9. Verder lijkt het nieuwe algoritme vooral populaire Facebook posrs te treffen, in dit geval berichten van tv-organisaties en actualiteitenprogramma’s.

Aan de andere kant zijn er veel factoren die van invloed zijn op het aantal likes. Met andere woorden, dit verhaal is nog niet af …